Tác giả: Đinh Bảo Châu

BIT.TUBE nền tảng video công nghệ Blockchain mới đe dọa youtube trong tương lai gần.

BIT.TUBE LÀ GÌ? Là một nền tảng video mang tính đột phá trong công nghệ blockchain mới, trong đó người xuất bản nội dung (Creator) có thể kiếm tiền bằng nội dung của họ mà không có quảng cáo, điều này có nghĩa là gì? Ví dụ, bạn dùng nền …

Minds là gì ? Nó là một nền tảng mạng xã hội theo công nghệ Blockchain của tương lai.

Minds là gì?  Về cơ bản Minds là một mạng xã hội (giống như Facebook và các mạng xã hội khác) sinh ra để cho phép người dùng chia sẻ suy nghĩ của mình với những người theo dõi qua hình thức cập nhật trạng thái, chia sẻ quan điểm và …