Chuyên mục: Công cụ

Minds là gì ? Nó là một nền tảng mạng xã hội theo công nghệ Blockchain của tương lai.

Minds là gì?  Về cơ bản Minds là một mạng xã hội (giống như Facebook và các mạng xã hội khác) sinh ra để cho phép người dùng chia sẻ suy nghĩ của mình với những người theo dõi qua hình thức cập nhật trạng thái, chia sẻ quan điểm và …